Biografi

Född 1936 -09-10 Uppvuxen och nu boende på Gårdsby säteri Småland. Jag har gått konstfack 2 år skulptur – 3 år bildlärarlinje. 1961 direkt efter utbildningarna, reste jag tillsammans med min arbetskamrat och hustru Ulla, textilkonstnärinna, till Sydafrika. Ulla dog 2005. Vi startade där ELC – art and Craft center, Rorkes drift. Jag var dess rektor fram till 1968. Skolan hade ett flertal utställningar i flera länder, bl.a. på Moderna museet i Stockholm 1966. ”Afrika väver”. Den besöktes av 42000 besökare och det var då bara Picassoutställningen som hade fler besökare. Efter 2 år i Lesotho där vi startade Thabana lì mele Art and Crafts center utvisades jag från Syd Afrika 1970. Startade 1972 OOdi Weavers i Botswana som vi drev fram till 1978. Verksamheten på Rorkes drift och Oodi Weavers är fortfarande igång vilket är en sällsynthet när det gäller biståndsprojekt. Konstutbildningen på Rorkes anses i dag ha haft en stor betydelse när det gäller kampen mot apartheid. Philippa Hobbs skriver om detta i boken Rorke’s Drift Empowering Prints. Hobbs, P., Rankin, E., 2003. Cape Town: Double Story Books. ISBN 1-919930-13-2 Tillbaka i Sverige 1978 arbetade jag som gymnasielärare i Växjö 1978-1990. Ulla och jag arbetade som resurspersoner inom förskole- och lågstadieskolan 1985-1995. Jag var bildlärare på S:t Sigfrids Folkhögskolas bildlinje 1990-2002 då jag avgick med pension. 1985 började jag arbeta med egna bilder. Så länge jag var i tjänst var det högst en månad varje sommar. Efter pensionering arbetar jag heltid. Mina två söner Mazisa och Pule bor även de med familjer på Gårdsby Säteri.
I dag har jag förmånen att dela mitt liv med Ulla Esbjörnsson