Måleri – Painting

In my opinion all art forms are responsible to be involved in the battle towards human dignity. During my years in Southern Africa I understood how important Arts can be in this battle. It gives us the possibility to communicate, to express our believes and to question whatever we do not believe shall be part of our culture. The word hubris is written on the wall in my workshop. It is directed towards myself but also against all those in power.

Jag har svårt för ordet konstnär. Jag kallar mig för bildmakare. Bilder är för mig ett vitt begrepp.
Målningar, skulpturer, fotografi och skrivande.
Jag vill att mina bilder skall ifrågasätta – ifrågasättas.
Som lärare var jag tydlig med vad jag tycker och tror på, och det fortsätter jag med.

Framför allt ifrågasätter jag alla former av förtryck och maktfullkomlighet.
Ordet hybris står på väggen i mitt arbetsrum.
Det är framförallt riktat till mig själv men också till all världens makthavare.
Bild är för mig ett språk, en kommunikation med andra människor.
Det är viktigt för mig att bilder har något att säga.
Jag bemödar mig därför att uttrycka mig tydligt
för att skaka om och bli bemött provocerar jag ibland.

Diamangruvan

The diamond mine in Kimberley, South Africa. With this mine the terrible exploitation of Southern Africas black people started.  Diamant gruvan i Kimberley.

 

Min ungdoms idol

I don´t know who took the photo but I found it as a nine years old boy in a German underground magazine. For over twenty years I carried my Hero in my wallet. Walter who refused to take part in the execution was as a result executed..He is still my hero. A very different ideal to our commercialized idols.

 

 

 

 

This entry was posted in Måleri. Bookmark the permalink.