En påves begravning.

The funeral of a pope.  Exhibited at Liljevalchs art Hall.

The funeral of a pope was exhibited in 2011. This rather large installation is directed towards the Vatican as an institution. In my opinion a despotic, harmful patriarchy living in a medieval looked room.

St. Peters cathedral I made into a Xmas calendar and at the back you can open 24 doors and read about some of the terrible crimes the Vatican is responsible for. With the help of mirrors you can se the cardinals from behind. They are all naked.(H.C. Andersson). Christ look at it with despair.

Outside the Vatican´s looked room I show on the one side all refuges and on the opposite side the conflict between Palestine and Israel. ( A detail on the top of my homepage.)

En påves begravning ställdes ut på Liljevalchs konsthall i Stockolm
Vårsalongen 2011

Jag såg påvens begravning på tv och då formades det hos mig ett behov av att finna ett uttryck för vad jag upplevde.
Jag såg en sluten, maktfullkomlig institution där tiden stått stilla allt sedan 1200-talet. Om ni tittar på klockorna så ser ni att de visar olika tider. Kanske är det förståeligt att föga har hänt allt sedan medeltiden.
Under själva begravningen blåste det kraftigt, så kraftigt att kardinalerna och biskoparna hade bekymmer med att inte tappa sina hattar och visa sina ben. Ja, det blåste så kraftigt att några flög iväg…

Kupolen på Peterskyrkan lutar och byggnaden har blivit en adventskalender. Bakom Peterskyrkan inne i Vatikanens förgyllda prakt kan ni se vad som finns i luckorna. Ni kan där läsa om kyrkans brott och missgärningar.

Ordet återhållsamhet står för den sexuella återhållsamheten. Ordet riktar sig mot vårt syndiga leverne med kondomer och annat som kyrkan än i dag motarbetar med resultatet att aids i den fattiga delen av världen sprids. Jag riktar uppmaningen till kyrkan… Begravningen kostade ett skrämmande belopp. 

På högra sidan om altaret ser ni de inbjudna besökarna som alla är del av denna maktfullkomlighet.
På vänstra sidan ser ni kyrkodignitärer från andra kyrkor och den katolska kyrkans biskopar.

Framför dem på de lägre skärmarna ser ni kardinalerna. De är inte lika pampiga bakifrån. Vi har alla en baksida.

Jag uppfattar kyrkan som ett patriarkaliskt instängt rum helt utanför verkligheten och livet. Det liv som majoriteten av jordens befolkning lever.
På utsidan av de stora skärmarna kan ni se konflikten i mellanöstern. På den högra sidan de sörjande palestinierna och på ena sidan det förföljda judiska folket under holocaust. All världens barn och ungdomar mals in i denna konflikt. På den vänstra sidan ser ni världens alla flyktingar, de blir bara fler och fler…
Nunnorna var förvisade och stod hopsamlade cirka 100 meter bort. På behörigt avstånd från dem stod munkarna. Bakom Vatikanen står två nunnor. De försöker hålla rent… sopa bort allt elände.

Jag har målat kyrkans instängda värld på ett sätt, alla är förkrympta karikatyrer. Verkligheten har jag målat mer realistiskt.

Jesus på korset ser på och förundrar sig. Det var nog inte så han hade tänkt sig.

This entry was posted in En påves begravning. Bookmark the permalink.